Kalite,Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Fotovoltaik Güneş paneli ve güneş hücresi üretimi konularında faaliyet gösteren şirketimizin Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki gibidir.

 

Sürekli Gelişim: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz’in şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

 

Mevzuata ve Sektörel Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki mevzuata , sektörel yükümlülüklere ve diğer gerekliliklere uymak, mevzuatın iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.

 

Müşteri Memnuniyeti: Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini esas almak ve bu doğrultuda onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemekdaha fazlasını vermek amacıyla çalışmak.

 

Riskler ve Kazalar: Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirlemek ve incelemek. Riskleri azaltmak ve kazaları önlemek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek. Çalışanlarımızın yaptıkları işlerden dolayı sağlıklarının bozulmasını engellemek.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliklerinin Kontrolü: Çalışmalarımız sonucu oluşabilecek doğaya olumsuz etkileri olabilecek atık,emisyon , gürültü ve diğer kaynakları etki düzeyini sistemli olarak azaltmak, bunun sürekliliğini sağlamak.

 

Doğal Kaynak Kullanımında Çevreye Saygı: Gereksiz doğal kaynak kullanımını önlemek, atığı kaynağında azaltmak, atığın geri dönüşümü ve geri kazanımını arttırmak için çalışmalar yapmak. Atıklar için uygun bertaraf etme tekniklerini kullanmak.

 

Eğitim ve Bilinçlendirme: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz için gerekli olan tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını kültürümüzün sürekli bir parçası olacak şekilde devam ettirmek. Çalışanlarımızın,tedarikçilerimizin ve toplumun çevre duyarlılığının arttırılmasına dönük faaliyetleri desteklemek.

 

Teknolojinin Takibi: Yeni teknolojileri ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek.

 

Herkesin Katılımı: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi, tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin etkin katılımı ve sorumluluk paylaşımı sayesinde iş yapma ilkelerimizin bir parçası haline getirmek.

3. taraflarla, çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunmak.

Yetkili makamlar ve ilgili yerel idari makamlarla, şahıslarla, cemiyetlerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla şirketin faaliyetleri ile ilgili konularda işbirliğinde bulunmak.

Tedarikçilerle İşbirliği: Mevcut süreçlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, tüm malzeme ve hizmet teminlerinde olumsuz çevre etkileri en az olan malzemelere ve etkinliklere öncelik vermek. Tanımlanmış önemli çevresel etkiler ile ilgili faaliyetleri olan müteahhitlerin ve tedarikçilerin çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahütlerini dikkate almak. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’mize uygun mal ve hizmet tedarik etmeleri için tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde çalışmak.