Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HT Solar A.Ş. Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Yapmış olduğunuz ziyaret kapsamında kimlik teyidi, giriş kaydının oluşturulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; kimlik bilgileriniz, ziyaret edeceğiniz yetkililer, iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; fiziksel mekân güvenliğine ilişkin bilgileriniz işlenebilecektir. Ayrıca internet kullanımınız halinde ağ güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve kullanıcı bilgileriniz, telefon numaranız ve işlem güvenliği bilgileriniz kullanılacaktır.

Bina güvenliğinin sağlanması amacıyla; hizmet binamız içerisinde çeşitli alanlarda güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı alınmaktadır. İnternet kullanımı ise “HT Solar Guest” ağı üzerinde cep telefonunuza gönderilecek şifre vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

İşlenen kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargılama makamlarına aktarılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi kvkk@ht-saae.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.