Başarılarımızın temelinde yatan en kıymetli unsur, çalışma arkadaşlarımızdır.

Sürdürülebilir büyümenin ancak çalışma arkadaşlarımızın katkısı ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle, tüm HT Solar tarafından benimsenmiş güçlü bir kurum kültürü oluşturarak; ortaya koyduğumuz işlerle içinde bulunduğumuz topluma ve geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları politikalarımızın temelini; görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, yeniliğe ve gelişime açık, işini tutkuyla yapan bireyleri kurumumuza kazandırmak; çalışma arkadaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak desteklemek; fikirlerini sunabilecekleri etkin bir iletişim ortamı sağlamak; kendilerine daima en iyiyi sunmak için haklarının korumak ve geliştirmek gibi şirketimiz için önde gelen bu kavramlar oluşturmaktadır.

İşe alım süreçlerimizde; kurum kültürüne adaptasyon sağlayabilecek, yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli yüksek, sorumluluk sahibi, takım çalışmasında etkin rol alabilecek bireyleri aramıza katmayı amaçlıyoruz. Başvuru yapan adayları değerlendirirken eşitlikçi bakış açısını ön planda tutuyor, adil ve objektif kriterler doğrultusunda tüm başvuruları şeffaf bir şekilde değerlendiriyoruz.

Başvuru Formu